Internet Quiz

Die Internet is soos 'n deur wat die węreld ontsluit deur jou vingertoppe!

  1. Waarvoor staan die afkorting WWW?  ...
  2. Watter een van die volgende word nie vir internetverbinding benodig nie  ...
  3. Die volgende is internetdiensverskaffers in Suid-Afrika  ...
  4. Dui aan of die volgende stelling Waar of Vals is. Om 'n e-pos boodskap te stuur benodig jy programmatuur soos Internet Solutions ....
  5. Jy is die sekretaris van die skool se leerdersraad. Al 15 lede beskik oor e-pos fasiliteite.Wat is die beste voordeel wat e-pos aan jou bied ...
  6. Watter een van die volgende lęergroottes sal geskik wees vir 'n e-pos aanhangsel?  ...
  7. Waarna verwys die tipe organisasie in die e-posadres mary@icon.co.za ...
  8. Identifiseer die webblaaiertoepassingsprogrammatuur ...
  9. 'n ............... is 'n ingeboude konneksie aan 'n ander verwante webblad of webtuiste ...
  10. Jou vriendin spog dat alle inligting op die internet waar en akkuraat is.Watter van die volgende raad sal jy aan haar gee? ...